Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-03-22

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2021-03-16

Paragrafer

§ 17-26

Avpubliceras

2021-04-13

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Carin Persdotter

Återställ
Hjälp oss bli bättre