Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-03-20

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-03-20

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2020-03-20

Paragrafer

Personärenden § 1081-1089

Avpubliceras

2020-04-11

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Carin Persdotter 

Återställ
Hjälp oss bli bättre