Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-10-19

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2020-10-15

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2020-10-13

Paragrafer

§ 69-75

Avpubliceras

2020-11-05

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Lisa Abrahamsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre