Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-07-10

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-07-09

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2019-07-09

Paragraf

42-43

Avpubliceras

2019-08-01

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor omsorg

Sekreterare

Carin Persdotter

Återställ
Hjälp oss bli bättre