Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-08-11

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 9 juni 2020.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2020-08-05

Paragrafer

78-90

Avpubliceras

2020-09-02

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Marika Carlberg

Återställ
Hjälp oss bli bättre