Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-09-15

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 14 september 2020.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2020-09-10

Paragrafer

91-101

Avpubliceras

2020-10-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Marika Carlberg

Återställ
Hjälp oss bli bättre