Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-03-09

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 9 mars 2020.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2020-02-06

Paragrafer

30-46

Avpubliceras

2020-04-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre