Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2022-11-21

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2022-11-10

Paragrafer

203-229

Avpubliceras

2022-12-14

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre