Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-11-10

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 9 november 2020.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Paragrafer

122-140

Avpubliceras

2020-12-02

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Marika Carlberg

Återställ
Hjälp oss bli bättre