Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-05-21

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-05-20.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2019-05-13

Paragrafer

72-83

Avpubliceras

2019-06-12

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre