Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 22 mars 2021.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2021-03-18

Paragrafer

43-70

Avpubliceras

2021-04-14

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Shkelqim Istrefi

Återställ
Hjälp oss bli bättre