Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-10-14

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 12 oktober 2020.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2020-10-07

Paragrafer

102-121

Avpubliceras

2020-11-04

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Marika Carlberg

Återställ
Hjälp oss bli bättre