Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-03-11

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-03-11.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Paragrafer

33-47

Avpubliceras

2019-04-03

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre