Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-05-18

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 18 maj 2020.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2020-05-14

Paragrafer

60-68

Avpubliceras

2020-06-10

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre