Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2021-10-14

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2021-10-11

Paragrafer

180 - 205

Avpubliceras

2021-11-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre