Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-06-18

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2019-05-20.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Paragrafer

84-99

Avpubliceras

2019-07-10

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre