Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Anslag, valnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2022-09-21

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Paragrafer

34-37

Avpubliceras

2022-10-14

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos


Återställ
Hjälp oss bli bättre