Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse, Miljö och byggnadsnämnden

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för byggbodar på fastigheten Henån 1:306.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden.
Frågor besvaras av Sektor miljö och bygg.

Avpubliceras

Den 23 september 2020.

Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Förvaringsplats för handlingar

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga för påseende hos sektor Miljö och bygg, Åvägen 2-6 i Henån till och med den 23 september 2020. Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor miljö och bygg.

Kungörelse

Till Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun, har det inkommit en ansökan om tidsbegränsat bygglov på fastigheten Henån 1:306. Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov för byggbodar under perioden 2020-11-01 - 2021-08-31. Ärendet har diarienummer 2020:1143.

Eventuella synpunkter mot bygglovsansökan lämnas skriftligen till

Orust kommun
Sektor miljö och bygg
473 80 Henån

Återställ
Hjälp oss bli bättre