Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse, Miljö och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Röra-Äng 1:9

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden.
Frågor besvaras av Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Avpubliceras

Den 21 december 2022.

Förvaringsplats för handlingar

Beslutet finns tillgängligt för påseende hos Byggenheten, Åvägen 2-6 i Henån.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun har fattat delegationsbeslut 28 oktober 2022 Nr 1538 om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Röra-Äng 1:9, med ärendenummer MBN/2022:956.

Eventuella synpunkter mot bygglovsansökan lämnas skriftligen till

Orust kommun
Byggenheten
473 80 Henån

eller per e-post till kommun@orust.se

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre