Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse, Miljö och byggnadsnämnden

Ansökan avser bygglov för cykelförråd på fastigheten Henån 1:19

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden.
Frågor besvaras av Sektor miljö och bygg.

Avpubliceras

Den 12 maj 2021.

Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Förvaringsplats för handlingar

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga för påseende hos sektor Miljö och bygg, Åvägen 2-6 i Henån till och med den 12 maj 2021. Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor miljö och bygg.

Kungörelse

Till Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun, har det inkommit en ansökan om bygglov för cykelförråd på fastigheten Henån 1:19. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett cykelförråd med en byggnadsarea om 12 kvm. Ärendet har diarienummer 2021:45.

Eventuella synpunkter mot bygglovsansökan lämnas skriftligen till

Orust kommun
Sektor miljö och bygg
473 80 Henån

Återställ
Hjälp oss bli bättre