Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse, Miljö och byggnadsnämnden

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Svanesund 2:2

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden.
Frågor besvaras av Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Avpubliceras

Den 19 juli 2022.

Eventuell överklagan ska vara inlämnad senast detta datum för att beaktas.

Förvaringsplats för handlingar

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga för påseende hos Byggenheten, Åvägen 2-6 i Henån till och med den 19 juli 2022. Överklagan ska vara inlämnad senast detta datum för att beaktas.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun har fattat delegationsbeslut 2022-05-24 § 837 om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad, samt marklov på fastigheten Svanesund 2:2 med ärendenummer MBN/2022:684.

Eventuell överklagan mot bygglovsansökan lämnas skriftligen till

Orust kommun
Byggenheten
473 80 Henån

eller per e-post till miljobygg@orust.se

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre