Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse, Miljö och byggnadsnämnden

Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Morlanda-Bua 3:1

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden.
Frågor besvaras av Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Avpubliceras

Den 24 augusti 2022.

Förvaringsplats för handlingar

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt för påseende hos Byggenheten, Åvägen 2-6 i Henån.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun har fattat delegationsbeslut 2022-07-07 § 1091 om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Morlanda-Bua 3:1, med ärendenummer MBN/2022:782.

Frågor besvaras av sektor Samhällsutveckling/Byggenheten 0304-33 43 47 eller genom e-post till: miljobygg@orust.se

Eventuella överklaganden mot beslutet lämnas skriftligen till

Orust kommun
Byggenheten
473 80 Henån

eller per e-post till miljobygg@orust.se

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre