Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse, Miljö och byggnadsnämnden

Beslut om tidsbegränsat bygglov för tre byggbodar och en container på fastigheten Svanesund 2:2

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden.
Frågor besvaras av Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Avpubliceras

Den 24 augusti 2022.

Förvaringsplats för handlingar

Beslutet finns tillgängligt för påseende hos Byggenheten, Åvägen 2-6 i Henån till och med den 24 augusti 2022.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun har fattat delegationsbeslut 2022-07-07 Nr 1067 om tidsbegränsat bygglov för tre byggbodar och en container på fastigheten Svanesund 2:2 med ärendenummer MBN/2022:939.

Eventuell överklagan mot beslutet lämnas skriftligen till

Orust kommun
Byggenheten
473 80 Henån

eller per e-post till miljobygg@orust.se

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre