Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse, Miljö och byggnadsnämnden

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggadn av två enbostadshus apå fastigheten Röra-Äng 1:250

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden.
Frågor besvaras av Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Avpubliceras

Den 17 augusti 2022.

Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Förvaringsplats för handlingar

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga för påseende hos Byggenheten, Åvägen 2-6 i Henån till och med den 17 augusti 2022. Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Kungörelse

Till Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun har det inkommit en ansökan om förhandsbesked på fastigheten Röra-Äng 1:250, med ärendenummer MBN/2021:1715. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

Frågor besvaras av Byggenheten (vxl) 0304-33 40 00 eller genom e-post till: miljobygg@orust.se

Eventuella synpunkter mot ansökan lämnas skriftligen till: Orust kommun, Byggenheten, 473 80 Henån, alternativt per e-post till miljobygg@orust.se

Eventuella synpunkter mot ansökan lämnas skriftligen till

Orust kommun
Byggenheten
473 80 Henån

alternativt per e-post till miljobygg@orust.se

Återställ
Hjälp oss bli bättre