Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse, Miljö och byggnadsnämnden

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar och containrar på fastigheterna Huseby 5:2 och Huseby 1:50, Hällavägen 4 i Ellös.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden.
Frågor besvaras av Sektor miljö och bygg.

Avpubliceras

Den 25 september 2019.

Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Förvaringsplats för handlingar

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga för påseende hos sektor Miljö och bygg, Åvägen 2-6 i Henån till och med den 25 september 2019. Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor miljö och bygg.

Kungörelse

Till Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun, har det 2019-06-27 inkommit en ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar och containrar på fastigheterna Huseby 5:2 och Huseby 1:50, Hällavägen 4 i Ellös, med ärendenummer 2019:1038.

Tiden för bygglovet är 2019-10-07 till 2021-04-30. Ansökan avviker från detaljplan med avseende på placering inom område avsedd för parkering, samt mark som inte ska bebyggas.

Eventuella synpunkter mot bygglovsansökan lämnas skriftligen till

Orust kommun
Sektor miljö och bygg
473 80 Henån

Återställ
Hjälp oss bli bättre