Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-10-05

Kungörelse och granskning av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg, väg 160, delen Lövåsvägen-Rödbergsvägen i Orust kommun, Västra Götalands län för granskning under tiden 2020-10-05 - 2020-11-13

 

Kungörelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg, väg 160

Organ

Trafikverket

Avpubliceras

2020-11-13 (granskningstid förlängd, tidigare 2020-11-06).

Förvaringsplats för handlingar

Orust kommun, kommunhuset, Henån.

Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/vag160lovasvagen-rodberg 

Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2020-11-09. Ange ärendenummer TRV 2017/121419

Ansvarig för kungörelsen

Trafikverket

Kontaktperson hos Orust kommun

Nina Hansson, mark- och exploateringschef

KungörelsePDF (pdf, 79.4 kB)


Återställ
Hjälp oss bli bättre