Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse - Samråd om vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Korskällans och Rödsvattnets vattentäkter

Orust kommun har för avsikt att fastställa nya vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för Korskällans och Rödsvattnets vattentäkter.

Organ

Orust kommunfullmäktige
Sektor samhällsutveckling

Avpubliceras

Den 19 juli 2022.

Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Samrådshandlingar

Under samrådstiden kommer material om föreslagna vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter att finnas tillgängliga på kommunens hemsida – www.orust.se - samt på Henåns bibliotek, Hamntorget 18, 473 34 Henån.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor samhällsutveckling

Kungörelse

Orust kommun har för avsikt att fastställa nya vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Rödsvattnet och grundvattentäkten Korskällan.

Orust kommun har utifrån att regelverket och vägledningar ändrats samt utifrån de synpunkter som inkommit, vid tidigare samråd, tagit fram nya förslag för skyddsområden och skyddsföreskrifter för Korskällan och Rödsvattnet. Materialet har även kompletterats med motiv till varför de olika föreskrifterna föreslås.

Då det är omfattande ändringar som gjorts har Orust kommun bestämt att föreskrifterna ska skickas ut på ett nytt samråd.

Eventuella synpunkter på förslaget

Synpunkter på de föreslagna vattenskyddsområdena och skyddsföreskrifterna lämnas in skriftligen till Orust kommun, 473 80 HENÅN, eller via e-post samhallsutveckling@orust.se.

Märk brev och e-post med ”Synpunkt Korskällan” eller ”Synpunkt Rödsvattnet”, beroende på vilket vattenskyddsområde synpunkten avser.

Under samrådstiden kan frågor ställas till Tony Karlsson,
0304-33 40 00, tisdagar och torsdagar, mellan klockan 10:00-12:00.

Återställ
Hjälp oss bli bättre