Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Förenklad delgivning hos miljö- och byggnadsnämnden

När sektor Miljö och Bygg skickar handlingar till dig som du ska ta del av gör vi det på ett förenklat sätt. Det kallas även delgivning.

  1. Det första brevet innehåller den handling som ska du ska ha.
  2. Det andra brevet innehåller ett meddelande om att vi har skickat handlingarna till dig.

Två brev minskar risken för fel

Har du bara fått det andra brevet, inte det med själva handlingen, ska du kontakta sektor Miljö och Bygg så fort du kan.

Breven skickas till senast kända adress. Det kan vara en e-postadress om du har begärt att en sådan ska användas. Om breven kommer i retur skickas de till din folkbokföringsadress, om denna är en annan.

När har du fått del av handlingen

Sektor Miljö och Bygg anser att du normalt har fått del av handlingen, när två veckor har gått från den dag det första brevet skickades. Om det i handlingen är angivet en frist börjar den räknas från det att de två veckorna har gått.

Exempel

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Då tiden för överklagande är tre veckor, så räknas de tre veckorna från den 15 mars till den 5 april.

Tänk på adressändring, frister och delgivning

Sektor Miljö och Bygg kan delge dig handlingar genom förenklad delgivning så länge ärendet pågår. Du är enligt lag skyldig att anmäla adressändring till Sektor Miljö och Bygg.

För att vara säker på att inte missa frister eller annat måste du gå igenom din post åtminstone en gång varannan vecka. Är du förhindrad att göra det, exemeplvis vid en semesterresa? Anmäl då det i förväg till oss så att vi kan ta hänsyn till det vid delgivningen.

Om delgivning inte kan ske på ovan angivet sätt på grund av att varken den till sektorn uppgivna adressen eller folkbokföringsadressen är riktig kan du komma att delges genom annons i Post- och inrikes tidningar.

Sektor Miljö och Bygg kan skicka handlingar för delgivning på annat sätt. Detta kan bland annat innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto.

Återställ
Hjälp oss bli bättre