Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Förenklad delgivning hos miljö- och byggnadsnämnden

När sektor Miljö och Bygg skickar handlingar till dig som du ska ta del av (delges) sker det på ett förenklat sätt.

Två brev minskar risken för fel

Först kommer ett brev som innehåller den handling som ska delges dig.

Det andra brevet innehåller ett meddelande om att sektor Miljö och Bygg har skickat handlingen. Brevet skickas arbetsdagen efter det första brevet.

Har du bara fått det andra brevet, men inte det första med själva handlingen, bör du snarast kontakta sektor Miljö och Bygg.

Breven skickas till senast kända adress. Det kan vara en e-postadress om du har begärt att en sådan ska användas. Om breven kommer i retur skickas de då till din folkbokföringsadress, om denna är en annan.

När har du fått del av handlingen?

Sektor Miljö och Bygg anser att du normalt har fått del av handlingen, när två veckor har gått från den dag då sektorn skickade sitt första brev. Om det i handlingen finns angivet att någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas tiden från det att två veckor har gått.

Exempel

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Då tiden för överklagande är tre veckor så räknas de tre veckorna från den 15 mars till den 5 april.

Tänk på adressändring, frister och delgivning

Sektor Miljö och Bygg kan delge dig handlingar på detta sätt (förenklad delgivning) så länge ärendet pågår hos oss. Du är enligt lag skyldig att anmäla adressändring till Sektor Miljö och Bygg.

För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du gå igenom din post åtminstone en gång varannan vecka. Är du förhindrad att göra det, till exempel vid semesterresa. Anmäl då det i förväg till oss så att vi kan ta hänsyn till det vid delgivningen.

Om delgivning inte kan ske på ovan angivet sätt på grund av att varken den till sektorn uppgivna adressen eller folkbokföringsadressen är riktig kan du komma att delges genom annons i Post- och inrikes tidningar.

Sektor Miljö och Bygg kan skicka handlingar för delgivning på annat sätt. Detta kan bland annat innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto.

Återställ
Hjälp oss bli bättre