Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Medborgardialog

Medborgardialogens syfte är att ge dig som kommunmedlem möjlighet att berätta om dina tankar och idéer i frågor som är påverkbara.

En trappa med åtta trappsteg

Graden av delaktighet illustreras med trappsteg.

Graden av delaktighet är sammankopplat med dialogens syfte och frågeställning. Den lägsta nivån av delaktighet är information och det högsta nivån är medbeslutande. I varje medborgardialog ska graden av delaktighet vara väl kommunicerad och förankrad hos alla som deltar.

Vad är en medborgadialog

Medborgardialog definierar vi som en strukturerad diskussion mellan kommunens representanter och kommunmedlemmar. Den ska användas som ett redskap för att ta med kunskap och synpunkter från kommunmedlemmar som en del i besluten, särskilt de röster som inte hörs genom befintliga kanaler.

Sveriges kommuner och regioners modell för medborgardialog.

När använder vi medborgardialog

Det är kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som bestämmer när en medborgardialog är ska användas som en del i ett beslutsunderlag.

Ta en stund för Svanesund och Kom i gång i Henån är två planarbeten för centrumutveckling där medborgardialog ingår som en del i arbetet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre