Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Medborgardialog

Medborgardialogens syfte är att ge dig som kommunmedlem möjlighet att berätta om dina tankar och idéer i frågor som är påverkbara.

En trappa med åtta trappsteg

Graden av delaktighet illustreras med trappsteg.

Graden av delaktighet är sammankopplat med dialogens syfte och frågeställning. Den lägsta nivån av delaktighet är information och det högsta nivån är medbeslutande. I varje medborgardialog ska graden av delaktighet vara väl kommunicerad och förankrad hos alla som deltar.

Vad är en medborgardialog

Vi definierar medborgardialogen som en strukturerad diskussion mellan kommunens representanter och kommunmedlemmar. Den ska användas som ett redskap för att ta med kunskap och synpunkter från kommunmedlemmar som en del i de beslut som fattas inom kommunen, särskilt de röster som inte hörs genom befintliga kanaler.

Sveriges kommuner och regioners modell för medborgardialog.

När använder vi medborgardialog

Det är kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som bestämmer när en medborgardialog ska användas som en del i ett beslutsunderlag.

Återställ
Hjälp oss bli bättre