Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Orustförslaget, e-förslag

Har du ett förslag på något du vill förändra eller förbättra i Orust kommun? Då är vår e-tjänst Orustförslaget – e-förslag din chans att påverka politiken.

Orustförslaget är väg att visa våra politikerna vilka frågor som engagerar dig som bor här. Det är också ett bra sätt att fånga upp goda idéer och förslag som kan utveckla vår service.

Du kan skriva ett medborgarförslag eller rösta digitalt via vår e-tjänst Orustförslaget – e-förslag. Du behöver ha ett BankID.

Ett förslag är aktivt för röstning i 90 dagar. Om minst 25 personer röstar på ett förslag blir det ett ärende till kommunstyrelsen.

Skriva förslag

Du som fyllt 15 år och är folkbokförd i Orust kommun kan skriva ett Orustförslag. Är du under 18 år behöver du din målsmans godkännande. Juridiska personer, föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar får inte lämna medborgarförslag.

Ett förslag ska ge ett konkret förslag på förändring eller förbättring. Det kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.

Du kan lämna förslag i de flesta ärenden som rör vår verksamhet så länge det inte är oetiskt, odemokratiskt eller rasistiskt. Förslaget får inte strida mot någon lag eller författning, handla om myndighetsutövning mot någon enskild eller avse ett personärende.

Återställ
Hjälp oss bli bättre