Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Synpunkter och klagomål

Hjälp oss att bli bättre. Du kan ge synpunkter, framföra klagomål eller göra felanmälan som inte är akut, dygnet runt, med hjälp av vår Kundtjänst.

Med hjälp av Kundtjänst kan du

  • lämna synpunkter
  • göra felanmälan, som inte är akut
  • ge beröm 
  • ställa frågor
  • framföra klagomål

Felanmälan

Du kan anmäla fel som berör kommunal verksamhet med hjälp av våra e-tjänster dygnet runt.

Vid akuta problem ringer du

Vid läcka på kommunala VA-anläggningar eller något annat som är akut, ring vår växel 0304-33 40 00 eller räddningschef i beredskap 0304-33 44 60.

Synpunkter på vår kvalité

Dina synpunkter är ett led i vårt utvecklingsarbete. Fel kan förhoppningsvis rättas till och kvalitetsbrister förebyggas.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Din synpunkt och dina personuppgifter blir offentlig handling. Det innebär att alla har rätt att ta del av din synpunkt, förutsatt att den inte innehåller uppgifter som behöver skyddas av sekretess.

Du kan välja att vara anonym, men då har vi inte möjlighet att återkomma till dig med besked eller få mer information om vad din synpunkt gäller. 

För e-tjänst för renhållning, vatten och avlopp med mera gäller att du måste ange namn, e-postadress och telefonnummer för att kunna skicka in ditt ärende.

Så här tar vi hand om dina synpunkter

  • När du skickar in en synpunkt registreras det automatiskt och du får ett svar att vi har tagit emot ärendet
  • Inom fem arbetsdagar ska du ha fått en återkoppling om vilket diarie-/ärendenummer ditt ärende har fått
  • Ärende skickas sedan till berörd förvaltning
  • Kommunstyrelsen får årligen en redovisning av inkomna synpunkter och vidtagna åtgärder.
Återställ
Hjälp oss bli bättre