Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Grafisk profil

Kommunens vapen, som finns i vår logotyp, med tre långor har sin bakgrund i ett sigill från 1664.

Det var Kammarkollegiet som gav kommunen namnet utan s när kommunen bildades 1971. Det finns fler kommuner till exempel Falu kommun och Kalmar kommun som inte har s.

Kommunens logotyp

2007 gjorde Riksarkivets heraldiska konstnär en anpassning av kommunens detaljrika vapen till en logotyp anpassad för moderna medier.

Logotyp för Orust kommun

Idag används logotypen som kännetecken för kommunens verksamhet. Den blå färgen är PMS 307 och den gula PMS 108.

Sigill med anor

Orusts östra och Orusts västra härader hade år 1664 ett gemensamt sigill. Det och Tjörns härads sigill är de äldsta från Bohuslän som har ett angett årtal.

Sigillets fiskar är grunden till Orusts kommunvapen. Men eftersom varken 1664 eller 1710 års fiskar med säkerhet kunde artbestämmas blev det nya vapnets fiskar långor. Detta också för att torkning av långa gjordes på klipporna i Mollösund.

Omskriften lyder: "SIGILLVM-TERRITORY-OVRVVST-1664". En senare variant har omskriften "Oroust häraders signete-A:1710". I båda syns tre i s-formade krokar hängande fiskar.

Illustration på den enkelt utformade sigillen från år 1664, där 3 fiskar hänger på var sin krok.

Sigill för Orusts östra och Orusts västra härader från år 1664.

Orusts kommunvapen

Kommunens vapen

Våglinjen i vapnet föreställer havet, vilket omger Orust. Kommunnamnets första bokstav "O" symboliseras av en krans av eklöv. Den påminner också om de utbredda ekskogarna som förr fanns på Orust, och som haft stor betydelse för den 1000-åriga båtbyggeritraditionen.

Orusts kommunvapen antogs av kommunfullmäktige den 23 juni 1983 och registrerades av Kungliga Patent- och registreringsverket den 29 juni 1984. Kommunvapnet är beskrivet med följande heraldiska beskrivning, så kallad blasonering.

Heraldisk beskrivning

"I blått fält av en vågskura bildad stam av silver och därovan tre stolpvis ställda och bjälkvis ordnade långor av silver och med krok av guld i munnen inom en sluten ekbladskrans av guld."

Återställ
Hjälp oss bli bättre