Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Interkommunala projekt

Vi samarbetar i projekt tillsammans med andra kommuner.

Ren kust

Det är ett samarbetsprojekt för ett renare hav och en renare kust i Göteborg och Bohuslän. Det är kustkommunerna och Västra Götalandsregionen som samarbetar med andra myndigheter för att gemensamt lösa problemen.

Relaterad information

8-fjordar

8-fjordar är ett projekt som ska ge oss bättre information om vad som pågår i fjordarna innanför Tjörn och Orust.

Relaterad information

Nordvästsvenska Initiativet

Vi är tre enade kommuner i ett gemensamt initiativ för kort- och långsiktiga förbättringsåtgärder för infrastrukturen inom Stenungsund, Tjörn och Orust. Nordvästsvenska Initiativet tar hänsyn till kommunalt ansvar såväl som till frågeställningar som måste beslutas regionalt och nationellt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre