Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Internationellt samarbete

Kommunstyrelsen är huvudansvarig för arbetet med internationella frågor, samarbeten och projekt.  

Utskotten och nämnderna ansvarar för EU-ärenden inom sina områden. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan ta ställning i olika EU-frågor och beslutar om europeiska samarbeten.

Kommunförvaltningen

  • samordnar EU-frågor
  • sprider information
  • överför erfarenhet
  • stimulerar och stödjer förvaltningarnas engagemang
  • bevakar möjligheter att få ekonomiskt stöd till projekt inom kommunala verksamheter
  • skapar bra förutsättningar för informations- och erfarenhetsutbyte i den kommunala organisationen
  • samarbetar med andra aktörer i regionen som kommuner, länsstyrelse med flera

Kommunen har en viktig roll när det gäller internationellt arbete och samarbete med vänorter. Stor betydelse har också föreningarnas initiativ, behov och verksamhet för engagemang i olika internationella projekt.

Fonder och program

Sektorsprogram kallas de ämnesvisa program som också är transnationella. Strukturprogrammen är medel som är avsatta nationellt och handläggs av svenska myndigheter.

Tre exempel på strukturprogram

  • Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap
  • Integrationsfonden stödjer mottagning och integration av medborgare från länder utanför EU
  • LEADER Lokalt Ledd Utveckling

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen arbetar med EU-frågor och du som västsvensk aktör kan dra nytta av det Europeiska samarbetet. Du finner information om hur du kan arbeta med utvecklingsprojekt med hjälp av EU-stöd, vilka program och fonder som det finns att söka pengar från under perioden 2014-2020, aktuella utlysningar samt senaste nytt från Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel.

Sveriges kommuner och landsting SKL

SKL bevakar och ger stöd i EU och internationella frågor som rör svenska kommuner, landsting och regioner.

Återställ
Hjälp oss bli bättre