Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Interreg Orust och Hvaler

Vi har ett Interreg-projekt tillsammans med Hvaler kommune i Norge. Projektet heter Et Smart og Bærekraftig Øysamfunn (ESBØ) – Orust og Hvaler. Syftet är att vi ska bli mindre sårbara, öka vår självförsörjning samt minska vårt miljö- och klimatavtryck.

Orust ska utvecklas till ett smart och hållbart ö-samhälle tillsammans med norska Hvaler kommune. Det ska ske genom ett treårigt samarbetsprojekt inom ramen för Interreg Sverige-Norge.

Orust och Hvaler ska bli mindre sårbara, öka sin självförsörjning samt minska sitt miljö- och klimatavtryck. Det ska ske genom en bred förankring, förändringar av beteenden och förändringar av teknik- och samhällsbyggnad.

Projektets mål är att öka andelen förnyelsebar energi – både på land och till havs, samt minska förbrukningen av energi.

För att nå målet ska vi mäta energi- och klimateffekter, analysera och samtala om vad vi gör.

Delprojekt

Design för hållbar utveckling

Studenter från Chalmers kommer att ta fram innovativa och hållbara förslag på lokal utveckling och planering av samhället, med utgångspunkt i lokala platsstudier. Utifrån resultat av denna och övriga testarenor kommer Orust och Hvaler gemensamt ta fram en metod för hållbar planering av samhället, där kommunens olika planer kan kopplas samman.

Grön Hamn

Början till världens första sammanhängande kustremsa med maritim infrastruktur för laddning startar på Orust och Hvaler. Till den ska vi ta fram en interaktiv karta över infrastrukturen för laddning. Vi ska också titta på om produktionsöverskottet från solceller till de maritima laddarna kan lagras och presentera olika sätt att ha tillgång till båt utan att äga själv.

Solenergi

  • Vi ska ta fram lämpliga modeller för hur vi kan uppmuntra till ökad andel solenergi.
  • Kan en privatperson hyra ett tak för att sätta upp solceller?
  • Kan man köpa överproduktion från grannens solceller?
  • Solkarta för bästa läge för solceller.

Det finns ett antal solcellskartor på marknaden, vi länkar till två exempel. Energimyndigheten har en vägledning om solceller.

Vindenergi

Hvaler ska ta fram en modell för hur privatpersoner, föreningar, företag och kommun kan äga ett vindkraftverk tillsammans. Planen är att sätta upp ett sådant andelsägt vindkraftverk.

Digitalisering av vattenförbrukning

Mängden vattensvinn ska minska, för både kunder och kommun. Tanken är att styrning, övervakning och mätning av förbrukningen av vatten sker digitalt med automatisk mätning.

Finansiering

Den svenska budgeten för projektet är 8,5 miljoner kronor. Projektet finansieras med EU-stöd om 4,3 miljoner kronor samt av Orust kommun och dess medfinansiärer Chalmers tekniska högskola, Södra Bohuslän Turism AB, Västra Götalandsregionen och Västra Orusts Energitjänst.

Återställ
Hjälp oss bli bättre