Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Barnperspektivet

Att tänka utifrån barnets perspektiv är en bra början till ett mer genomgripande barnrättsarbete.

Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. För att kunna bedöma barnets bästa behöver barnet själv ges möjlighet att framföra sina synpunkter.

Först när barnet själv fått uttrycka sina åsikter och de tas med i besluten, kan barnets bästa i egentlig mening beaktas i de beslut som rör barn.

Vi arbetar med barnperspektivet och barnets perspektiv som en del i medborgardialog och i planprocess. Vi har genomfört en barnkonsekvensanalys i förskolans barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis).

Återställ
Hjälp oss bli bättre