Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hållbar utveckling

Vi arbetar både med lokala miljömål och deltar bland annat i den regionala målsättningen Klimat2030 samt Klimatklivet för en hållbar framtid.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid.

Ett övergripande mål är att vi ska bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi arbetar för att uppfylla miljö och klimatmål, både i våra egna verksamheterna och genom att ge förutsättningar för dig att leva miljövänligt.

Vi har skrivit under och ställt sig bakom den regionala målsättningen Klimat2030 samt Klimatklivet och vi ingår i GR-projektet Resurssmart äldreboende. Avtal skrivs med lokala producenter och leverantörer för livsmedel som serveras i förskola, skola eller äldreboende.

Projektet LEVA Orust har fokus på att med dialog snarare än regler underlätta för markägare att göra bra miljöåtgärder.

Sedan många år har vi samarbete med Orust kretsloppsakademi, ett lokalt initiativ som driver utvecklingen när det gäller laddplatser och andra kretsloppsfrågor. På vår Återvinningscentral Månsemyr kan du lämna saker för återbruk till Secondhandbutiken Andra chansen och till Orust återbruk.

I pilotprojektet Tur&Retur – hållbara resor mellan land och stad arbetade Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund och Västra Götalandsregionen med finansiering från Energimyndigheten för att ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid.

Orust kommun har antagit 9 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy.
3. Våra nya personbilar är miljöbilar.
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar.
10. Vi använder cirkulära möbler.
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna eller hyra produkter istället för att köpa.
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre