Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kvalitetsarbete samhällsutveckling

Vi har ett uppdrag från kommunfullmäktige att arbeta med brukar- och medborgarundersökningar.

En sådan mätning hjälper oss med vad vi kan göra bättre och är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Servicemätningar

Servicemätningar är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet att utvärdera och utveckla våra verksamheter. Frågorna berör service, bemötande samt helhetsupplevelsen av verksamheten.

Kvalitetsuppföljning

Sektor samhällsutveckling gör varje år en kvalitetsredovisning av sin verksamhet. I slutet av varje år samlas resultat av årets arbete, utmärkelser, resultat av mätningar samt förbättringsområden inför kommande år. Redovisningen bildar underlag för utvecklings- och förbättringsarbete samt skapar en gemensam bild av verksamheten. Syftet med redovisningen är att nå de politiska målen samt verksamhetens ambitionsnivå.

Återställ
Hjälp oss bli bättre