Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Här hittar du ett urval av de nyckeltal som finns i kommun- och regionsdatabasen Kolada. Databasen innehåller jämförbara nyckeltal från alla Sveriges kommuner.

På den här sidan presenteras uppgifter som rör Orust. Vill du jämföra med andra kommuner eller hela landet använder du kommun- och regionsdatabasen Kolada.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håller du pekaren över prickarna på grafen.

 

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner. Nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ), och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre