Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommundirektör

Uppdraget som kommundirektör innebär att som kommunens ledande tjänsteperson. Hen ansvarar för att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt utskottens beslut verkställs.

Foto på en man.

Henrik Lindh är kommundirektör.

Kommundirektören ansvarar för kommunens övergripande utvecklingsarbete med inriktning på samverkan och samordning av kommunens resurser.

Kommundirektören har ansvar för att driva kommungemensamma strategiska frågor.

Kommundirektören bevakar omvärldsfrågor, leder och driver aktivt utvecklingsprocesser. Kommunchefen har den ledande och övergripande tjänstemannarollen i kommunen gentemot externa intressenter.

Återställ
Hjälp oss bli bättre