Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunförvaltningen

Vi har en förvaltning som heter Kommunförvaltningen.

Kommunförvaltningen är underställd kommunstyrelsen. Under kommunförvaltningen finns fem sektorer.

Sektorer

  • Lärande
  • Omsorg
  • Samhällsutveckling
  • Ledning och verksamhetsstöd

Samarbete med andra kommuner

Inom följande områden samarbetar vi med Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommun.

  • budget- och skuldrådgivning
  • överförmyndarverksamhet
  • energi- och klimatrådgivning
Återställ
Hjälp oss bli bättre