Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimmen, Hermanö, foto.

Pilgrimmen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Arbetsmarknadsenheten

Vi är kommunens resurs för människor som är utan arbete. Vi samordnar och genomför arbetsmarknadspolitiska insatser i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Varje sommar ordnar vi feriepraktik för skolungdomar.

Inom enheten finns det platser för arbetsträning. Vi kan också ordna platser inom andra verksamheter i kommunen. Det kan vara i förskolan, skolan eller omsorgen.

Till enheten hör även Daglig sysselsättning som är en mötesplats för dig med psykisk ohälsa.

Arbetsmarknadsenhetens mål och syfte

  • att bedriva en verksamhet som hjälper och stödjer den enskilde deltagaren till ett tryggt och självständigt liv
  • att så många som möjligt ska kunna få ett arbete med egen försörjning

Våra arbetslag

Vi har fyra arbetslag med platser för individanpassad arbetsträning.

Naturvårdslaget

Naturvårdslaget arbetar på uppdrag från kommunens olika verksamheter. Arbetsuppgifterna består av röjning och fällning av skog, röjning vid kulturstigar och kulturminnen, enklare snickeriarbeten samt strandstädning.

Föreningslaget

Föreningslaget hjälper kommunens föreningar med arbetskraft. Arbeten på badplatserna är ett prioriterat uppdrag. I övrigt består uppdragen av renovering, enklare byggnationer samt underhåll.

Servicelaget

Servicelaget arbetar på uppdrag från kommunens olika verksamheter. Arbetsuppgifterna består av konferensservice, lättare städning, iordningställande av lägenheter för individ och familjeomsorgen (IFO) samt Fixartjänst. Fixartjänst är en tjänst som erbjuder hjälp i hemmet för dig som är senior.
Servicelaget driver även secondhand butiken Andra chansen  tillsammans med Daglig sysselsättning.

Bilvårdslaget

Bilvårdslaget tvättar och städar kommunens leasade fordon samt kör dem till service och till verkstad för däckbyte. Laget samordnar flyttuppdrag för kommunens verksamheter.

Feriepraktik

Vi ordnar feriepraktik för skolungdomar som under året fyller 16-17 år. Platserna finns inom kommunens egna verksamheter.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre