Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommundirektör

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson. Han ansvarar för att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt utskottens beslut genomförs.

Foto på en man.

Henrik Lindh är kommundirektör.

Kommundirektören har ansvar för kommunens övergripande utvecklingsarbete med inriktning på samverkan och samordning av kommunens resurser.

Kommundirektören har ansvar för att driva kommunens gemensamma strategiska frågor.

Kommundirektören bevakar omvärldsfrågor, leder och driver aktivt processer för utveckling. Kommundirektören har den ledande och övergripande rollen som tjänsteperson i kommunens kontakter med externa intressenter.

Återställ
Hjälp oss bli bättre