Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sektor ledning och verksamhetsstöd

I Sektor ledning och verksamhetsstöd ingår ekonomi, HR, administration, digitalisering och utveckling.

Foto på en man.

Henrik Lindh är kommundirektör.

Sektor ledning och verksamhetsstöd leds av kommundirektören.

Ekonomienhet

Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomisystem med budget, uppföljning, bokslut och årsredovisningar. Andra arbetsuppgifter är medelsförvaltning, fakturering och betalningar samt ekonomiadministrativ utveckling av den kommunala verksamheten.

HR enhet

HR enheten ansvarar för personalarbetet i kommunen och är det centrala serviceorganet i personal- och organisationsfrågor liksom i arbetsrättslig rådgivning. Löneadministrationen för hela kommunen utförs här.

Administrativ enhet

Administrativ enhet ansvarar för kontaktcenter, kontorsvaktmästeri, diariet, nämndsekreterare för kommunstyrelsen samt centralarkivet.

Enheten ansvarar också för myndighetsutövning i form av färdtjänst, parkeringstillstånd, utskänkningstillstånd för alkohol och tillstånd för försäljning av tobak.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenhetens uppdrag är att tillhandahålla en väl fungerande IT-plattform till alla verksamheter.

Utvecklingsenheten

Enheten arbetar med övergripande analyser och uppdrag. Här finns specialister för bland annat kommunutveckling, näringsliv, integration, kommunikation, folkhälsa och säkerhet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre