Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden om du har frågor, klagomål eller förslag om hälso- och sjukvård eller tandvård.

Orust kommun tillhör patientnämnden i Uddevalla.

  • I första hand kontaktar du den som är ansvarig för verksamheten där du har sökt vård om du har synpunkter eller frågor.
  • Om du inte är nöjd med de svar du får eller du vill diskutera direkt med en oberoende part kan du vända dig till patientnämnden. Dess politiker och kanslipersonal har tystnadsplikt.

Vad är en patientnämnd

Patientnämnden är en fristående och opartisk myndighet som du kan vända dig till utan kostnad. Nämnden har handläggare till sitt förfogande som utreder ärenden, föreslår lösningar eller som hjälper dig att ta din fråga vidare, som till exempel till patientförsäkringen eller hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Återställ
Hjälp oss bli bättre