Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar om den kommunala servicen, hur den ska finansieras och följas upp.

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Du är välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges möten och lyssna på debatten.

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 21 ersättare.

Kommunfullmäktiges uppgifter

  • besluta om budget och skattesats
  • besluta om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten
  • besluta vilka nämnder som ska finnas och välja ledamöter och ersättare till nämnderna
  • kontrollera med hjälp av kommunrevisionen att den kommunala verksamheten sköts på ett korrekt sätt
  • behandla alla motioner och medborgarförslag

Sammanträden

Dagordningen med vilka ärenden som ska diskuteras kan du läsa ungefär en vecka innan.

  • på vår webbplats
  • i Orustkommunikén, som kommer i brevlådan till dig som bor i kommunen

Fullmäktiges möten hålls i stort sett alltid i Kulturhuset Kajutan.

Öppet sammanträde med livesändning i webb-TV

Du är alltid välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten. Dessutom kan du följa sammanträdena via webb-TV både i direktsändning och i efterhand. Du får ökad insyn och kan välja att se hela sammanträdet eller bara ett specifikt ärende, när i tiden det passar dig bäst. Sammanträdena direktsänds och sedan läggs även ett register in över ärenden. Då kan du välja att bara se enskilda delar.

Arbetsordning

Kommunens högsta beslutande församling är formellt och strikt reglerat. Reglerna finns i Kommunallagen och är vidare utvecklade i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre