Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Överförmyndarnämnden

Vi har en gemensam överförmyndarnämnd med Tjörn, Stenungsund och Lilla Edets kommuner. Det är en kommunal myndighet som har kontroll och tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Överförmyndarnämndens och enhetens uppgifter

 • kontrollerar att en person ska få god man, förvaltare eller förmyndare innan ansökan skickas till tingsrätten
 • lämnar förslag på en lämplig god man eller förvaltare
 • tillsätter gode män, förvaltare och förmyndare
 • godkänner byte av god man
 • ser till så att gode män, förvaltare och förmyndare utför sina uppdrag på ett korrekt sätt
 • följer upp ärendena
 • granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares årsredovisningar
 • fastställer arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare samt beslut om dessa ska betalas av kommunen eller av den enskilde
 • prövar tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som gode män, förvaltare och förmyndare önskar göra
 • informerar och utbildar gode män, förvaltare och förmyndare
 • har kontakter med myndigheter, domstolar och förvaltningar som är berörda av överförmyndarnämndens tillsyn eller av enskilda ärenden

Kontakta överförmyndarenheten

Vi delar handläggare med Tjörn, Lilla Edets och Stenungsunds kommuner. Överförmyndarenheten finns i Stenungsunds kommunhus. Vill du träffa en handläggare måste du först boka en tid.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre