Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden ansvarar i huvudsak för familjerättsliga frågor.

Sociala myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsbeslut som av laglighetsskäl ska fattas av nämnd och bland annat innefattar frågor inom Föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen (SoL).

Exempel på myndighetsbeslut

  • Adoption
  • Utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare samt beslut om förflyttning av vårdnadshavare
  • Faderskapsärenden

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre