Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, följs upp och utvärderas.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Det är en förutsättning för att styrelsen ska kunna samordna den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken. Kommunstyrelsen fullgör också ett antal uppgifter där särskild nämnd inte är utsedd. Det är till exempel teknisk verksamhet, sysselsättnings- och näringslivsfrågor.

Sammanträden och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder 11 gånger per år. Kommun- styrelsens sammanträde är delvis öppet så du kan närvara och lyssna på debatten. Kommunstyrelsen sammanträder i stort sett alltid i Centrumhuset i Henån. Dagordningen visar vilka ärenden som ska diskuteras och publiceras på vår webbplats. När protokollet är justerats publicerar vi det.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen och ansvarar för frågor inom följande områden: 

  • centrala ekonomifrågor 
  • administrativa samordningsfrågor
  • övergripande personalpolitik
  • övergripande planeringsfrågor

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre