Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för områden som rör lärande. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Utskottet för lärande förbereder ärenden, beslutar och och ansvarar för frågor inom följande områden:

 • förskola
 • förskoleklass
 • skolbarnsomsorg/fritidshem
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • obligatorisk särskola och gymnasieskola
 • utbildning för vuxna inom det offentliga skolväsendet

Utskottet för lärande är ett av kommunstyrelsens utskott som förbereder och beslutar i olika ärenden. Vissa ärenden går vidare till kommunstyrelsen för beslut. Utskotten består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Styrande lagar och regelverk

 • Skollagen (SFS 2010:800)
 • Läroplanen för förskolan (Lpfö 98)
 • Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11)
 • Läroplan för grundsärskolan (Lgrsä 11)
 • Läroplan för specialskolan (Lspec 11)
 • Läroplan för gymnasieskolan
 • Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)
 • Läroplan för vuxenutbildningen

Förvaltningen

Det dagliga arbetet, ledning och administration inom utskottets ansvarsområde organiseras och genomförs av sektor lärande.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre